Vierde nota over de ruimtelijke ordening

Dl. c: advies. - Aangeboden aan de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal door de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, R.F.M. Lubbers en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, E.H.T.M. Nijpels. Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989,...

Volledige beschrijving

Hoofdauteur: Nederland. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubehee (Auteur)
Materiaal: Boek Boek
Taal: Dutch
Jaar: 1988, 's-Gravenhage Staatsuitgeverij 1988
Onderwerpen:

Ligne

‌DZ34490000361280 Naslag Naslag 719.12 VIER - Beschikbaar