Macbeth: Shakespeare in gewoon Nederlands

Het is het verhaal van een ambitieuze man, die, aangezet door zijn vouw, een koning vermoorde om zelf koning te worden. Een waar schrikbewind was het gevolg. Maar het bracht Macbeth weinig plezier. Hij werd getreiterd door de geest van Banquo en zijn vrouw raakte door spijt en wroeging aan het slaap...

Volledige beschrijving

Hoofdauteur: Shakespeare, William (Auteur)
Materiaal: Boek Boek
Taal: Dutch
Jaar: 2020, Rotterdam 2020-(-)
Onderwerpen:

Toneelacademie - Zuyd Hogeschool

‌DZ36000093647012 Toneelstukken Xv-Xm / *Shak - Normaal uitleenbaar