Beroepsvaardigheden en interventietechnieken van de mediator

Hoofdauteur: Prein, H.C.M (Auteur)
Materiaal: Boek Boek
Taal: Dutch
Jaar: 2020, 's-Gravenhage 2020-(-)
Editie: 7e herziene druk.
Serie: Mediationreeks
Onderwerpen:

Ligne

‌DZ36000093926382 Boeken- Vakliteratuur 307.4 Prei - Normaal uitleenbaar