Resultaatgericht doceren: een studieboek met praktijkoefeningen voor (aanstaande) docenten & cursusleiders in het voortgezet onderwijs en de volwasseneneducatie

Hoofdauteur: Schellekens, Hans M.C. (Auteur)
Materiaal: Boek Boek
Taal: Dutch
Jaar: 1996, Alphen aan den Rijn Samsom H.D. Tjeenk Willink 1996
Onderwerpen:
454

Ligne

‌DZ36000090428606 Boeken- Vakliteratuur 454 Sche - Normaal uitleenbaar